Δίχτυ Ασφαλείας – Προστασίας

κατηγορία Νέα

Η διαδικασία πιστοποίησης διχτυών ασφαλείας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN 1263-1 ολοκληρώθηκε με επιτυχία για δεύτερη φορά. Η HelNet s.a. είναι η μοναδική ελληνική εταιρία παραγωγής διχτυών ειδικών εφαρμογών που κατασκευάζει πιστοποιημένα δίχτυα ασφαλείας – προστασίας από πτώσεις. Ήδη η εταιρεία μας έχει διαθέσει το συγκεκριμένο προϊόν σε τεχνικές εταιρίες που ασχολούνται με κατασκευαστικά έργα και έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης για θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.