Η HelNet στην SIAT 2014

κατηγορία Νέα

Η HelNet στην 11η Διεθνή Έκθεση  Γεωργικών Επενδύσεων, και Τεχνολογιών Ιχθυοκαλλιέργειας και Αλιείας.