Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015

κατηγορία Νέα

Η HelNet ανανέωσε την πιστοποίησή της για τη διαχείριση συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015.